Leikkiluola - Leikkipaikkasi kaupungin alla

Sataa tai paistaa, se ei haittaa! Leikkiluolassa leikitään ja liikutaan riemukkaasti säästä riippumatta.